rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Vastaava rekisterinpitäjä

Makutukku / Helsingin Erga Kontakti Oy (0967482-9)
Mätästie 5 Liikehuoneisto
00770 Helsinki

+358 50 5586562
[email protected]

2. Rekisterin nimi

Makutukku.com -verkkokaupan  asiakasrekisteri.

3. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröity käyttäjä Makutukku.com -verkkokaupassa tai on muuten käyttänyt Makutukku.com -verkkokauppaa.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen asiakkaiden ja Makutukku.com -verkkokaupan yhteydenpitoa ja tilausten toimitusta varten. Tietoja käsitellään myös verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, palvelun toteuttamiseen, rekisterinpitäjän ja siihen kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Perustiedot, kuten

  • etu- ja sukunimet,
  • IP-osoite,
  • sähköpostiosoite,
  • osoite,
  • paikkakunta,
  • puhelinnumero,
  • tilaushistoria,
  • tietoja, jotka käyttäjä haluaa ilmoittaa lisätietoina.
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä tai palvelun käyttäjältä itseltään esimerkiksi tämän rekisteröityessään Makutukku.com -verkkokaupan käyttäjäksi tai muutoin käyttäessään sivuston tarjoamia palveluita. Keräämme myös sivuvierailuista tietoa evästeiden (Cookies) sekä selaimen välimuistiin pohjatuvista tiedoista. 

7. Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja kolmansille, mm. yhteistyökumppaneilleen sekä tietyille viranomaisille, kuten tullille.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun käyttöön tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat suojattuja teknisin keinoin ja Makutukku.com -verkkokauppa suojataan tietoturvajärjestelmillä.

Myös rekisteripitäjän yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan samoja tietosuojasäännöksiä ja määräyksiä käsitellessään rekisteripitäjältä tullutta henkilötietoa.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity tai palvelun käyttäjä käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.